PAŽNJA: Petak, 26.2.2016. u 12.30h.

Medicinska škola će u saradnji sa vatrogasno- spasilačkim bataljonom odeljenja za vanredne situacije u Zrenjaninu, organizovati realistički prikaz gašenja požara i evakuacije, sa pružanjem prve pomoći povređenom licu. Prvu pomoć će pružiti nastavnici i učenici koji trenutno pohađaju redovnu nastavu iz prve pomoći. Vežbom će biti obuhvaćeni svi učenici i zaposleni koji se nađu u zgradi u to vreme.


S obzirom da svi učenici pohađaju nastavu tog dana u prepodnevnoj smeni, vežbi će prisustvovati oko 750 osoba, uključujući i zaposlene. Medicinska škola na ovaj način nastavlja sa svojim akcijama u domenu primarne prevencije i obuka za ponašanje u vanrednim situacijama.
null