Obaveštavaju se zainteresovani da postoji upražneno mesto za upis i da Upravi škole mogu podneti molbe za naknadni upis zaključno sa utorkom 16.09.2018. godine.

                                    Medicinska škola Zrenjanin 

Razred Obrazovni profil Jezik Broj slobodnih mesta

I Medicinska sestra - tehničar Srpski 1