Non scholae, sed vitae discimus.
    Naslovna strana    |    Obrazovni profili    |    Predmeti    |    Vesti    

Obrazovni profili

Obrazovni profili

U skladu sa potrebama tržišta rada i mogućnostima škole donet je

Plan za upis u 2014/2015 školsku godinu:

1. Medicinska sestra - tehničar - 3 odeljenja (90 učenika)

2. Medicinska sestra - tehničar na mađarskom - 1 odeljenje (30 učenika)

3. Farmaceutski tehničar - 1 odeljenje (30 učenika)

4. Kozmetički tehničar - 1 odeljenje (30 učenika)


Minimum bodova za upis u 2011/2012 je bio:

- 71,44 za opšti smer (medicinska sestra - tehničar) na srpskom jeziku,

- 86,94 za medicinske sestre - vaspitače,

- 95 za farmaceutske tehničare - ogled.

Minimalni / maksimalni broj bodova koji je bio potreban za upis u srednje škole u školskoj 2011/2012. godini
 

Trenutno zastupljeni obrazovni profili (smerovi)

• medicinska sestra- tehničar (na srpskom i mađarskom jeziku)
• farmaceutski tehničar-ogled
• medicinska sestra-vaspitač
• kozmetički tehničar
• ženski frizer (na mađarskom jeziku)