PLAN REALIZACIJE DOPUNSKE NASTAVE iz predmeta sa nedovoljnim ocenama (nakon 3. tromesečja)