Punoletni učenici Medicinske škole su na poziv Ministarstva prosvete uzeli učešće u masovnoj vakcinaciji u zrenjaninskoj hali "Medison". U organizaciji Doma zdravlja i lokalne samouprave naši učenici su angažovani na administrativnim poslovima. Svakoga dana određen broj učenika sa nastavnikom zdravstvene nege od 8-15h savesno obavljaju zadatke koji su im povereni. Učenici su se dobrovoljno prijavili, da utvrde naučeno, i steknu znanja koja do sada nisu. Zahvalni su svim organizatorima na dobrom prijemu i pohvaljuju celokupnu organizaciju u hali. Njihovo angažovanje ima poseban značaj, jer su se maturanti,koji su pored svojih mnogobrojnih obaveza u školi, priprema za maturu i prijemni ispit, odazvali apelu države da pomognu, u domenu u kojem su stručni, da zajedno prebrodimo situaciju u vezi sa epidemijom.