ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ, НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. године