MEDICINSKA ŠKOLA IZ ZRENJANINA u saradnji sa NVO »Kocka« i ove godine sprovodi projekat u oblasti karijernog savetovanja pod nazivom »Unapređenje kvaliteta usluge karijernog vođenja i savetovanja u srednjoškolskim ustanovama«. Cilj projekta je da se izgradi sistem održivih usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz unapređenje kvaliteta same usluge. Kako bismo ostvarili ovaj cilj nameravmo da sprovedemo sledeće aktivnosti u našoj školi: - Istraživanje o postignućima treninga i mentoringa iz prethodne godine; - Obuka članova karijernog tima škole za prenos znanja unutar tima za karijerno savetovanje; - Održavanje treninga namenjenih zaposlenima u školi u oblasti karijernog savetovanja. Projekat se sprovodi do decembra 2015. godine u 13 srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine koje izvode nastavu na mađarskom i srpskom jeziku. »Kocka« je i ove godine obezbedila finansiranje projekta od strane Solidar Susse – Kancelarije u Beogradu.
Skini zvanični dokument: