U skladu sa današnjom preporukom Kriznog štaba i u skladu sa uputstvom Ministarstva prosvete nastava u našoj školi će se i dalje odvijati isključivo na daljinu do 19. marta.