DOBRODOŠLI!
Medicinska škola ''ZRENJANIN''

Jedina medicinska škola u regiji sa nastavnim programima
za zanimanja zdravstvene struke IV stepena stručne spreme.

DOBRODOŠLI!
Medicinska škola ''ZRENJANIN''

Jedina medicinska škola u regiji sa nastavnim programima
za zanimanja zdravstvene struke IV stepena stručne spreme.
Play Video

VIŠE OD 70 GODINA RADA
STOTINE MEDICINARA U SVIM DELOVIMA SVETA

NAJNOVIJE VESTI