• Godišnji plan rada škole za 2017/18:
 • Godišnji izveštaj za 2016/17:
 • Izveštaj o radu direktora škole za 2016/17:
 • Izveštaj o realizaciji ŠRP-a za 2016/17:
 • Plan stručnog usavršavanja za 2017/18:
 • Izveštaj o samovrednovanju:
 • Izveštaj o stručnom usavršavanju:
 • Izveštaj tima za zaštitu učenika od nasilja:
 • Izveštaj tima za karijerno vođenje i savetovanje:
 • Izgled uplatnice za donaciju:
 • Poslovnik o radu saveta roditelja:
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg zbunjivanja:
 • ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2015-2018:
 • Portfolio nastavnika:
 • Globalni godišnji plan :
 • Mesečni operativni plan :
 • Priprema za čas :
 • Školski razvojni plan :
 • Uputstvo za izradu plana :