• Pravni propisi - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbiije
 • Школски програм за период 2018-2021:
 • Школски развојни план за период 2018-2021:
 • Izveštaj o realizaciji ŠRP-a 2017-2018.:
 • Akcioni plan 2018-2019.:
 • Plan i program stručnog usavršavanja zaposlenih:
 • Izveštaj stručnog usavršavanja 2018-2019.:
 • Godišnji izveštaj 2018-2019.:
 • Godišnji plan rada škole 2018-2019.:
 • Samovrednovanje 2018-2019.:
 • Raspored za ČOS i termini za roditelje:
 • Statut Medicinske škole u Zrenjaninu:
 • Pravilnik o radu:
 • Pravilnik o pravima, obavezama odgovornosti učenika 2018.:
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu:
 • Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika:
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika:
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravila ponašanja 2015.:
 • Pravilnik o ispitima 2018.:
 • Pravila ponašanja u Medicinskoj školi u Zrenjaninu 2013.:
 • Poslovnik o radu učeničkog parlamenta 2018.:
 • Poslovnik o radu Saveta roditelja Medicinske škole Zrenjanin 2018.:
 • Poslovnik o radu Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin 2018.:
 • Izveštaj o radu direktora škole - avgust 2018.:
 • Program zaštite 2018/2019:
 • Izgled uplatnice za donaciju:
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg zbunjivanja:
 • ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2015-2018:
 • Portfolio nastavnika:
 • Globalni godišnji plan :
 • Mesečni operativni plan :
 • Priprema za čas :
 • Školski razvojni plan :
 • Uputstvo za izradu plana :