Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у нашу школу, пријаву за упис подносе на два начина:

1.    на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs , као ауторизовани корисник, електронским путем;

2.    непосредно у школи, писменим путем, у четвртак и петак, 14. и 15. јула 2022. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис директно у школи:

  1. 1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  2. 2. Сведочанство о завршеној основној школи
  3. 3. Уверење о положеном завршном испиту

Извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење школа прибавља по службеној дужности.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

Уколико поседујете извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење у папирној форми, можете их поднети приликом уписа.  

Све информације можете потражити на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs