• Godišnji plan rada Medicinske škole za školsku 2020/21.:
  • Izmene Godišnjeg plana rada Medicinske škole za školsku 2020/21.:
  • Akcioni plan za školsku 2020/2021. godinu: