Zapisnici sa učeničkog parlamenta

Školska 2021/2022 godina.

 • Zapisnik sa I sednice učeničkog parlamenta 2021-22.:
 • Plan rada parlamenta 2021-22.:

Školska 2016/2017 godina.

 • Izveštaj rada parlamenta 2016-17:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 3 2016-17:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 2 2016-17:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 1 2016-17:

Školska 2015/2016 godina.

 • Zapisnik učeničkog parlamenta 4 2015-16:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 3 2015-16:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 2 2015-16:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 1 2015-16:

Školska 2014/2015 godina.

 • Zapisnik učeničkog parlamenta 1 2014-15:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 2 2014-15:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 3 2014-15:
 • Zapisnik učeničkog parlamenta 4 2014-15: