Obrazovni profil
LABARATORIJSKI TEHNIČAR

Laboratorijski tehničar je smer koji učenike priprema za rad u laboratoriji sa biološkim materijalom za šta je potrebna spretnost, znanje i preciznost. Ovakav rad podrazumeva i direktan kontakt sa pacijentima kada se uzimaju materijali za analizu. Stečena znanja se potvrđuju kroz praktičnu primenu u opremljenim laboratorijama, u domovima zdravlja i bolnicama.