Obrazovni profil: Stomatološka sestra - tehničar

Učenici ovladaju veštinama asistiranja u svim fazama stomatoloških zahvata. Započinju prijemom pacijenata, a nastavljaju pripremanjem i raspremanjem radnog mesta, vrše sterilizaciju instrumenata i dezinfekciju, mešaju materijale, vode evidenciju i održavaju aparate.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM