• Pravni propisi - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbiije
 • Godišnji plan rada Medicinske škole za školsku 2021/22.:
 • Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole za školsku 2020/21:
 • ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН за период 2021/22.-2025/26.:
 • Podaci o broju zaposlenih 2022:
 • Statut škole sa svim izmenama i dopunama:
 • Izveštaj o radu direktora škole avgust 2020.:
 • Izveštaj o radu direktora škole februar 2020:
 • Plani program stručnog usavršavanja zaposlenih 2020/21:
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti:
 • Materijali za srednje škole - Ministarstvo odbrane:
 • Odluka o visini troskova vanrednog skolovanja:
 • Godišnji plan izvođenja nastave:
 • Operativni plan:
 • Priprema za čas:
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Uputstvo o postupanju u slučaju sumnje ili saznanja o prisustvu i korišćenju droga u obrazovno vaspitnim ustanovama:
 • Odluka o izboru udžbenika
 • Školski program za period 2018-2022:
 • Školski razvojni plan za period  2018-2021:
 • Plan i program stručnog usavršavanja zaposlenih:
 • Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika:
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika:
 • Pravilnik o društveno korisnom radu 2018.:
 • Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika i izboru učenika odeljenja/generacije - sa svim izmenama i dopunama
 • Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika:
 • Pravila ponašanja:
 • Pravilnik o ispitima:
 • Pravilnik o radu:
 • Poslovnik o radu Školskog odbora:
 • Izgled uplatnice za donaciju:
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg zbunjivanja:
 • Portfolio nastavnika:


RASPORED-OSTALIH-OBLIKA-NASTAVE-202223Download
Raspored-za-COS-i-termini-za-roditelje-1Download