План јавних набавки за 2022. годину >

План јавних набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на коју се закон не примењује 2020 >

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – El.energija 2020 >

Odluka o dodeli ugovora – El.energija 2020 >

Konkursna dokumentacija – El.energija 2020 >

Poziv za podnošenje ponuda – El. energija 2020 >

Odluka o izmeni ugovora – INTERAKTIVNA TABLA >

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – INTERAKTIVNA TABLA >

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – struja 2019 >

Odluka o dodeli ugovora 2019 > 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije >

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru >

Odluka o dodeli ugovora – skenirano >

Poziv za podnošewe ponuda > 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije >

Obaveštenje o zaključenom ugovoru >

Odluka o dodeli ugovora > 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju > 

Izmene i dopune konkursne dokumentacije >

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda >

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije >

Poziv za podnošenje ponuda > 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – prestao da važi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru >

Odluka o dodeli ugovora > 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije >

Poziv za podnošenje ponuda >