,
  • Godišnji plan rada Medicinske škole za školsku 2020/21.:
  • Školski razvojni plan :
  • ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN 2015-2018:
  • Poslovnik o radu saveta roditelja март 2010.: