POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE U ZRENJANINU >