Raspored vežbi u bloku za FT, KT i LT

Raspored vežbi u bloku za MST