Godišnji plan rada Medicinske škole za školsku 2019/20 .> 

Unutrašnja i spoljašnja zaštitna mreža 2019/20 >

Akcioni plan za školsku 2019/2020. godinu

Izveštaj o vrednovanju i samovrednovanju rada škole za 2019/20 > 

Izveštaj o stručnom usavršavanju 2019/20

Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole za školsku 2019/20 >

Izveštaj o realizaciji školskog razvojnog plana 2019/20 > 

I 1 – Распоред писаних провераI 2 – Распоред писаних провера
I 3 – Распоред писаних провера
I 4 – Распоред писаних провера
I 5 – Распоред писаних провера
II 1 – Распоред писаних провера
II 2 – Распоред писаних провера
II 3 – Распоред писаних провера
II 4 – Распоред писаних провера
II 5 – Распоред писаних провера
III 1 – Распоред писаних провера
III 2 – Распоред писаних провера
III 3 – Распоред писаних провера
III 4 – Распоред писаних провера
III 5 – Распоред писаних провера
IV 1 – Распоред писаних провера
IV 2 – Распоред писаних провера
IV 3 – Распоред писаних провера
IV 5 – Распоред писаних провера
IV 6 – Распоред писаних провера

Kalendar rada za 2019/2020 školsku godinu >

Dežurstvo nastavnika za 2019/2020 školsku godinu > 

Dežurstvo učenika za 2019/2020 školsku godinu >  

Raspored blokova za ZDRAVSTVENU NEGU za 2019/2020 školsku godinu > 

Raspored dopunske, dodatne, pripremne nastave i sekcija za 2019/20 >

Planirani program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika 2019/20 >

Akcioni plan za školsku 2019/2020. godinu > 

Raspored BLOKOVA ZA FARMACEUTE,KOZMETIČARE I FRIZERE za 2019/20 > 

Raspored za ČOS i individualni rad sa roditeljima za 2019/2020. školsku godinu > 

Predlog udžbenika za školsku 2019/2020 > 

Izveštaj o vrednovanju i samovrednovanju rada škole za 2019/20 > 

Izveštaj o stručnom usavršavanju 2019/20 > 

Akcioni plan za školsku 2019/2020. godinu > 

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti > 

Materijali za srednje škole – Ministarstvo odbrane > 

Unutrašnja i spoljašnja zaštitna mreža 2019/20 > 

Odluka o visini troskova vanrednog skolovanja >

Godišnji plan rada Medicinske škole za školsku 2019/20 >