ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ, НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. године

Continue ReadingОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/21. године