Akcioni plan 2018-2019. >

Poslovnik o radu Saveta roditelja >

Godišnji plan rada škole 2018-2019. >

Izveštaj stručnog usavršavanja 2018-2019. >

Godišnji izveštaj 2018-2019. >

Samovrednovanje 2018-2019. >

Izveštaj o radu direktora škole – februar 2019. >

Program zaštite 2018/2019 >

Izveštaj direktora avgust 2019 >

Izveštaj o vrednovanju i samovrednovanju rada škole za 2018/19 >

Izveštaj o stručnom usavršavanju 2018/19 >

Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/19 >

Izveštaj o realizaciji školskog razvojnog plana 2018/19 >

Raspored pismenih provera za IV kvartal šk. 2018/2019 >

Raspored pismenih provera za III kvartal šk. 2018/2019 >

Raspored pismenih provera za II kvartal šk. 2018/2019 >

Raspored za ČOS i termini za roditelje 2018/19 >

Raspored rada po odeljenjima 2018/19 >

Kalendar rada za 2018/19 >

Kalendar rada po nedeljama za 2018/19 >

Dežurstva učenika za 2018/19 >

Dežurstva nastavnika za 2018/19 >

Raspored dodatne, dopunske, sekcije 2018/19 >

Raspored blokova za farmaceute, kozmetičare i frizere 2018/19 >

Raspored blokova za MST i muzičko 2018/19 >