• Akcioni plan 2018-2019.:
 • Poslovnik o radu Saveta roditelja:
 • Godišnji plan rada škole 2018-2019.:
 • Izveštaj stručnog usavršavanja 2018-2019.:
 • Godišnji izveštaj 2018-2019.:
 • Samovrednovanje 2018-2019.:
 • Izveštaj o radu direktora škole - februar 2019.:
 • Program zaštite 2018/2019:
 • Izveštaj direktora avgust 2019:
 • Izveštaj o vrednovanju i samovrednovanju rada škole za 2018/19:
 • Izveštaj o stručnom usavršavanju 2018/19:
 • Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole za školsku 2018/19:
 • Izveštaj o realizaciji školskog razvojnog plana 2018/19:
 • Raspored pismenih provera za IV kvartal šk. 2018/2019:
 • Raspored pismenih provera za III kvartal šk. 2018/2019:
 • Raspored pismenih provera za II kvartal šk. 2018/2019:
 • Raspored za ČOS i termini za roditelje 2018/19:
 • Raspored rada po odeljenjima 2018/19:
 • KALENDAR RADA za 2018/19:
 • KALENDAR RADA PO NEDELJAMA za 2018/19:
 • Dežurstva učenika za 2018/19:
 • Dežurstva nastavnika za 2018/19:
 • Raspored dodatne,dopunske,sekcije 2018/19:
 • Raspored BLOKOVA ZA FARMACEUTE,KOZMETIČARE I FRIZERE za 2018/19:
 • Raspored BLOKOVA ZA MST I MUZICKO 2018/19: